Antiochia

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. 1 Tes 5,12

Archiv Prosinec 2014

Evangelizace a pastorace velkých měst

V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium věnuje Petrův nástupce několik paragrafů (71-75) „výzvám městských kultur“. František hovořil ve čtvrtek 27. listopadu ke kardinálům a biskupům, kteří se vrátili z Mezinárodního kongresu o pastoraci velkých…


Předávat víru dnes je potřeba jako v prvotní Církvi - osobním svědectvím

Otec Severin Dianich je osmdesátiletý nadšený kněz a teolog, který se v rozhovoru věnuje možnostem předávání křesťanské víry v dnešní době. Období, v němž podle jeho názoru musí i úvaha o podstatě a úkolu Církve opustit zaběhlé a mrtvé koleje, na…


Šířit radostnou zvěst

Dnešní druhé čtení z Liturgie hodin jasně vystihuje poslání nejen správného Antiošáka, ale každého křesťana. Z komentáře Eusebia z Césareje, biskupa, ke knize proroka Izaiáše (Cap. 40: PG 24, 366-367) Hlas volajícího na poušti Hlas volajícího na…