V pondělí 15. února se konala pouť Nový Jeruzalém do Měřína. Modlitby a mše svatá byly obětovány na úmysly poutí Nový Jeruzalém, zvláště za vzrůst víry v našem kraji.

Hlavním celebrantem byl P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Zmínil zde také misijní iniciativu Antiochia, pro kterou převzal finanční dar 3574,- Kč. Děkujeme.

 

Z rozhovoru s otcem Petrem:

Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na „Antiochii“? Antiochia je „preevangelizační“ aktivita bohoslovců, fungující už více než dvě desetiletí. U jejích kořenů stáli kdysi právě studenti Teologického konviktu (tenkrát ještě v Litoměřicích), jmenovitě například Marek Dunda. Stručně řečeno jde o prázdninové pobyty malého týmu mladých křesťanů, vždy pod vedením několika bohoslovců, na faře v regionu nábožensky vyhaslém. Tam se snaží nejdříve modlit, ale pak i navazovat lidské kontakty s místními, nabídnout jim nějaké kulturní či volnočasové aktivity a při tom nenásilně a věrohodně signalizovat, že Bůh ještě „nezemřel“. Vše se děje na bázi dobrovolnické a tedy neziskové, leč alespoň základní vybavení je nutno nějak zabezpečit. Takže pokud kdo chce přispět svým darem, bude mu o příštích prázdninách „blahořečeno“ v místě, kde třeba zatím kostel zůstává celoročně zavřený. A mimochodem – Antiochia může dopomoci k velmi cenné zkušenosti mladému věřícímu člověku právě v tom, co nabývá stále větší naléhavosti – totiž ve schopnosti o víře vést rozhovor, svědčit o ní, ale i modlit se za ni; přičemž přihlásit se může v podstatě každý mladý křesťan. Podrobnosti jsou na stránkách, které si podle názvu může „naguglit“ každý zájemce.

 

Celý rozhovor s otcem Petrem: http://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/pout-nj-v-merine-v-pond-15-2-v-17-00-v-merine/

Kázání z poutě a další informace: http://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/195-pout-nj-v-krizanove-v-pondeli-14-3-2016-v-17-h/