Podívejte se a modlete se, abychom se více připravili na Antiochii klidně už teď. 

https://vvrh.signaly.cz/1512/na-pastoracni-rade-v-budoucich