Před Velikonočními svátky letošního roku se rozhodlo, kde se bude konat Antiochie v Čechách a na Moravě. V Čechách tedy v Bělé pod Bezdězem a na Moravě v Horním Újezdě u Všechovic. Mohli bychom se usilovně modlit za nově vzniklá společenství na tom turnuse a jistě se nebojme do Antiochie opravdově zapojit.

Ti z Vás, kteří letos pojedete na Antiochii, prosím, modlete se za svůj turnus, který jste si zvolili a za bohoslovce a další vedoucí, kteří Váš turnus povedou. Moc to potřebujeme.

Doporučuji, abychom se modlili takto:

 

Radostný růženec:

Zvěstování Panně Marii a Návštěva Panny Marie u Alžběty - za turnus A v Bělé:https://www.signaly.cz/antiochia-cechy-2015-a

Narození Pána Ježíše a Obětování Ježíše v chrámě - za turnus A v Hor. Újezdě: https://www.signaly.cz/antiochia-morava-2015-a

Nalezení Ježíše v chrámě - za turnus A v Čechách i na Moravě.

 

Růženec světla:

Křest v Jordánu a Svatba v Káně - za turnus B v Bělé: https://www.signaly.cz/antiochia-cechy-2015-b

Hlásání evangelia a Proměnění na hoře Tábor - za turnus B v Hor. Újezdě: https://www.signaly.cz/antiochia-morava-2015-b

Ustanovení Eucharistie - za turnus A v Čechách i na Moravě.

 

Růženec bolestný:

Getsemanská zahrada a bičování - za turnus C v Bělé: https://www.signaly.cz/antiochia-cechy-2015-c

Trním korunování a Křížová cesta - za turnus C v Hor. Újezdě: https://www.signaly.cz/antiochia-morava-2015-c

Ukřižování Krista - za turnus C v Čechách i na Moravě

 

Růženec slavný:

Zmrtvýchvstání Páně a Nanebevstoupení Páně - za turnus D v Bělé: https://www.signaly.cz/antiochia-cechy-2015-d

Seslání Ducha Svatého a Nanebevzetí Panny Marie: za turnus D v Hor. Újezdě:https://www.signaly.cz/antiochia-morava-2015-d

Korunování Panny Marie - za turnus D v Čechách i na Moravě a za celé prázdninové působení Antiochie pod ochranou Matky Boží.

 

Děkuji Vám všem, že vzpomenete na dílo Antiochie v modlitbě.

 

https://antioruzenec.signaly.cz/1504/modleme-se-konkretne-za-tyto