Bylo, nebylo, dávno již tomu. V době, kdy slovo koronavirus ještě nikomu ani na mysl nepřišlo, jsem se zúčastnila jedné podzimní víkendovky s Antiochií. Vrátili jsme se na „místo činu“ tam, kde jsme strávili několik nezapomenutelných dní během letních prázdnin. A protože jsme chtěli dát místním vědět, že jsme zpět, šli jsme pověsit antiošáckou vlajku na plot fary tam, kde visela během celého našeho působení v létě. Už začínalo být šero a my jsme zápasili s připevňováním vlajky na plot, který byl na zídce, pro nás až příliš vysoké. A co se nestalo! Po chvíli u fary zastavilo auto, z něj vystoupil policista a hned se nás začal vyptávat, co to tam děláme. My jsme se mu snažili vysvětlit, že jsme z fary. Ale policista nás dostal svou otázkou: „A ví o tom pan farář?“ „No, on nás pozval,“ odpověděli jsme a přemýšleli jsme, jak je možné, že o nás někdo v obci ještě neslyšel. Zajímalo by mě, jak by se asi policista překvapeně tvářil, kdyby nám nevěřil, zazvonil na faru a dveře by mu otevřela řádová sestřička v hábitu.

 

Dalším takovým trapáskem bylo, když jsme v létě uspořádali takovou místní „noc kostela“. Všechno jsme se snažili pečlivě připravit. V programu byla komentovaná prohlídka kostela, varhan i věže, měli jsme pozvaného místního historika, nechyběl i program pro děti a další zajímavé věci. Přestože jsme se opravdu snažili, chybička se vloudila – vlastně hned dvě. Při komentované prohlídce kostela zazněla nevinná věta: „A v levé boční kapli můžete vidět obraz, na kterém je Jan Křtitel.“, ale když se všichni na to místo podívali, žádný obraz tam nebyl. Ne vždycky totiž platí, co je psáno, to je dáno. A ne všechny historické prameny jsou v každé době aktuální. Jak prohlídka pokračovala, přišla řeč i na sochy andělů. Mělo se totiž jednat o památku, ale antiošák, který vedl prohlídku, přiznal, že neví, zda se v kostele nachází. Na to se ozvala skupinka, která dopoledne uklízela na kůru: „My víme, jsou nahoře na kůru.“ Nikdo z nás vůbec nečekal, že kůr skrývá takovou památku. Dokonce ani ti, kteří anděly viděli už dřív. Ono někdy věci nejsou takové, jak na první pohled můžou vypadat. Celá akce se ve výsledku velmi povedla, přestože nebyla úplně dokonalá. A na zpočátku nepříjemné situace, rádi se smíchem vzpomínáme. 

 

A tak stále ještě váháš, zda jet či nejet? Já bych si teda takovéto a možná ještě lepší zážitky ujít rozhodně nenechala.