Foto: Dominik Novák / Člověk a víra

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, zněla slova dnešního žalmu nejen na Velehradě.

Po vzoru našich věrozvěstů se letos vydáváme do Kamenického Šenova a Březové nad Svitavou. A jelikož naši svatí patronové dobře plnili Církví svěřené poslání, tak jsme i my dnes obdrželi požehnání pro naši misi od arcipastýře Jana.

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás!

 

+jáhen Ondra (@Mot)