Letošní neděli Dobrého pastýře jsem se rozhodl strávit ve farnostech, jež má ve správě P. Pavel Michut, tj. Březová nad Svitavou a Radiměř. Tato destinace je zároveň působištěm letošní moravské Antiochie. Ač toto místo geograficky spadá již do Pardubického kraje, stále je součástí olomoucké arcidiecéze, tudíž i moravské provincie :-)

Společně s Jančou (@incontro) jsme tedy v neděli vyrazili na Svitavsko do „města vody“. Kostel Nejsvětější Trojice se nachází hned u hlavní cesty, takže jej jistě nepřehlédnete. Stejně tak i místní fara, která leží na druhé straně vcelku frekventované silnice, upoutá zrak návštěvníka, protože na první pohled doslova „hlásá Boží slovo“. Na jejích zdech totiž naleznete nejrůznější biblické citáty.

Plné kostely jsem v tomto kraji neočekával, ale velmi mne potěšilo, jak se ta hrstka věrných pěkně stará o dům Hospodinův. I letité farnice jsou zde plny života, takže v kostele s ledasčím pomohou. Co tu však moc neuslyšíte, jsou švitořivé dětské hlásky. Věrný ministrant Josífek slouží na Březové už pátou dekádu a ve vedlejší Radiměři bývá pan farář u oltáře sám. V obou kostelech se však obětavá varhanice Maruška stará o to, aby „lid zpěvem chválil Hospodina“ (Žl 149).

Velkým požehnáním pro místní je jistě slečna Andělka, farní hospodyně v Radiměři, která loni oslavila 100 let. Každou neděli se u ní schází malé společenství lidí dobré vůle z širokého okolí. I nám se tedy po hostině eucharistické dostalo pozvání ke svátečnímu stolu. Toto milé setkání mi bylo dalším potvrzením, že i v tomto tvrdém kraji může klíčit semínko radostné zvěsti a že si Pán ve svých velkých plánech vystačí s lidským málem.

Pozorní antiošáci si všimli, že nová várka plakátků obsahuje změnu destinace české Antiochie. Potvrdilo se známé úsloví „člověk míní, Pán Bůh mění“. Opouštět naše plány a vše více svěřovat do rukou Prozřetelnosti nám pomáhá otevírat se nečekaným možnostem. Po rozmluvě s otcem Rudou (@rudarepka) nakonec zavítáme do Kamenického Šenova, města skla, z čehož mohou mít radost nejen místní holky Pecháčkovy, které v minulosti skrze Antiochii samy jezdily do jiných farností probouzet něco dobrého k životu. Když se člověk nasadí pro Krista, dostane se mu několikanásobně nazpět. Dobrý pastýř přece zná své ovce a stará se o ně.

Požehnanou neděli

Ondra (@mot)