Společně s Maruškou Hoferkovou jsme byly vybrány, abychom zastupovaly Antiochii na Celostátním fóru mládeže v Olomouci. Proč zrovna my dvě? Tuto otázku jsme si s Maruškou obě kladly (a v podstatě ještě klademe i teď) a napadly nás dvě možné odpovědi:

  1. nikdo jiný do toho nechtěl jít, tak Ondra Talaš vsadil na poslední možnost, která mu zbývala - tedy nás dvě

  2. Ondra chtěl, aby Antiochii zastupoval někdo s letitými zkušenostmi, a tak vsadil na první z možností - tedy nás dvě

To, která z těchto dvou variant byla ta správná, snad raději ani nechceme vědět. :) Zkrátka jsme s Maruškou přijaly tuto výzvu (pozn.: chtěla jsem napsat “a přihlásily se”, ale to vlastně nebylo potřeba, protože Ondra nás raději přihlásil sám - asi, aby měl jistotu, že mu to neodřekneme) a chopily se přípravy na naši funkci delegátek. Oslovily jsme tedy některé Antiošáky, aby se podělili se svými názory a náměty vztahující se k mladým v církvi, evangelizaci či dalším tématům, která se jich dotýkají, tíží je, mají potřebu něco vyslovit či navrhnout k diskusi. Tímto chci za sebe a samozřejmě i jménem Marušky poděkovat těm, kteří byli ochotni nám odepsat, svěřit své názory a podněty. Právě na základě vašich motivů jsme sestavili náš příspěvek, který jsme následně i prezentovaly před plénem všech delegátů a přítomných biskupů, kněží a dalších přísedících - tedy před více než stovkou lidí. Nemálo impulzů, které zazněly ve vašich odpovědích, jsme použily v debatách diskuzních skupin, které se setkávaly v průběhu Fóra a výsledky jejich rokování opět prezentovali před plénem všech účastníků. Z příspěvků jednotlivých skupin, společenství, hnutí a iniciativ a také z námětů diskuzních skupin pak vznikly závěry Celostátního fóra mládeže, které si můžete přečíst (kliknete-li na níže uvedený odkaz). ;)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170226podnety-z-5-celostatniho-fora-mladeze

Tak …… tolik tedy k té informativní a formálnější části mé reflexe. A teď pár postřehů, které bych si nerada nechala pro sebe. Nejprve musím poukázat na to, že mezi delegáty na Fóru jsme s Maruškou nebyly jedinými Antiošačkami. V plénu byla infiltrována i Markét Bělohlávková, která “oficiálně” zastupovala jiné společenství, avšak snad můžu prozradit, že srdcem, slovy i skutky bojovala za náměty a jméno Antiochie. Rovněž i delegát Lukáš Němeček (reprezetnující litoměřickou diecézi) byl dalším “utajeným” vyslancem Antiochie (pozn.: byl tak utajený, že o tom možná ani sám neví). V mé diskusní skupině byly rovněž dvě delegátky, které se vřele a veřejně hlásily k účasti na Antiochii v minulých ročnících (a kdo ví, kolik takových zůstalo v utajení a neprozrazení). :)

S Maruškou, Markét a ještě Míšou (pozn.: zastupující KAK Salaš Hradec Králové) jsme byly ubytovány v rodině. Když si pro nás přijela naše adoptivní maminka, chtěly jsme jí představit, co že je Antiochia, kterou zastupujeme, avšak nebylo potřeba. Maminka nám totiž prozradila, že právě na Antiochii se seznámila se svým manželem. :) … tak i takové plody Antiochia přináší. ;)

Ještě musím pochválit naši rodinu - starostlivou a neskutečně obdivuhodnou mamku, taťku, který nám připravoval výborné snídaně a jezdil pro nás - Pán Bůh jim to oplať na dětech …………… teda On už to vlastně oplatil dopředu, neboť mají 5 dětí (ano, slovy pět), babičku a …… no bylo jich i víc, ale podstatou je, že nás mile a krásně přijali.

 

V této chvíli mé otevřenosti a upřímnosti přidám ještě přiznání, že se mi na Fórum příliš nechtělo, neboť jsem měla představu “nutné a nudné” akce, která bude značně formální a bude to explicitně řečeno “pruda”. Silnou motivací však byla návštěva Olomouce (města s krásnými vzpomínkami ze studentských let), vidina společně prožitého času s Maruškou a Markét, láska a zavázanost k Antiochii a v neposlední řadě také úcta a respekt k vedoucímu Antiochie - Ondrovi, jehož rozkazy vždy s pokorou a radostí přijímám a plním :D :D :D (poz.: jestli jsem si tímto nešplhla, tak už fakt ničím :) )

Musím čestně přiznat, že moje očekávání a představy o Fóru nebyly vůbec naplněny - Bohu díky. Neboť jsem prožila téměř 4 dny ve společenství, které bylo protkané setkáváním, vzájemným nasloucháním, dobrou náladou, skvělou hudbou, duchovním programem, neformálním setkáním s kněžími i biskupy, dostalo se mi mnoha nových podnětů, informací, možností ………………. no bylo toho dost. Takže čas, energie a nervy vynaložené do přípravy na Fórum byly mnohonásobně zúročeny. A tak jsem zase jednou ráda za to, že jsem překonala počáteční nelibost k funkci delegátky, stavy marnosti při vypracovávání našich příspěvků, obětovala pár hodin spánku a na Fórum vyrazila.

 

Takže ještě jednou díky všem, kteří jste nám odpověděli na naši výzvu prostřednictvím mailu. Jsme rády, že jste nás v tom nenechaly.

A teď ještě jedna výzva pro vás. Podařilo se nám domluvit, že v průběhu CSM v Olomouci bude moci mít Antiochia jakýsi stáneček, kde se může prezentovat, nabízet informační materiál případně lákat potenciální budoucí naděje Antiochie :) … jedná se o jedno odpoledne, takže to klidně může zvládnout i někdo, kdo se bude samotného setkání účastnit. S přípravou materiálu, propagačních předmětů a dalších věcí jistě pomůžeme. Nebojte se (pozn.: inspirováno mottem letošního CSM) - nemusíte veřejně vystupovat, mít příspěvěk či hovořit před davem lidí. ;) Já ani Maru či Markét se tentokrát zúčastnit nemůžeme (i když bychom rády) a zároveň také dáváme možnost i vám podílet se na propagaci Antiochie a hledání nových posil pro ni. Takže kdo se hlásí dobrovolně? (poz.: očekávám silný zájem o tuto funkci, takže mám již vytvořený arch, abych si vás zapisovala do pořadí :D - piště nejlépe do zprávy Ondrovi Talašovi a to přes Signály nebo mail nebo na mail Antiochie).

Ještě bych měla dodat jednu věc. V průběhu posledního dne Fóra (tedy neděle) jsme si s Maruškou a Markét udělaly takovou pouť “po stopách sv. Václava”. V Olomouci jsou dvě ústřední místa, která (alespoň podle názvu) se svatým Václavem bezesporu souvisí - jak zobrazují dvě fotografie, startem naší pouti byla katedrála sv. Václava a cílem Svatováclavský pivovar. :) (připíjely jsme samozřejmě na Antiochii ;) )


JANIN(k)A

jedna z delegátek Antiochie na Celostátním fóru mládeže v Olomouci (ta funkce zní fakt významně, tak jsem si to neodpustila připsat :) )