Hlavním cílem podzimního setkání, které se odehrálo od 11. do 13. listopadu v Libině, bylo vyhodnocení letní Antiochie. Ta se konala na Moravě v Dlouhé Loučce a v Čechách v Bělé pod Bezdězem. Stěžejním bodem programu setkání proto byla sobotní prezentace dvoutýdenních turnusů, které se během léta v uvedených obcích odehrály.

Celkem se nás na setkání sešlo třináct, z toho dva kněží, pět bohoslovců a ještě dvě ženy a čtyři muži. Setkání bylo zahájenou mší svatou v pátek večer, po které byla večeře, vzájemné seznamování a zpívání, které hrou na kytaru a na harmoniku doprovázel otec Staňa. V sobotu jsme začali modlitbou, po snídani proběhla již zmíněná prezentace turnusů. Odprezentovány byly všechny tři moravské turnusy, ale z českých bylo jen "áčko", protože zástupci dalších turnusů na setkání nedorazili. Během prezentací nás na chvíli navštívil místní farář otec Karel a udělil nám požehnání. Protože byl přes víkend dost vytížený, musel brzy odjet. Po obědě jsme šli na krátký výlet do okolní přírody a v 16:30 jsme se zúčastnili mše svaté v kapli na okraji Libiny, kterou sloužili oba kněží Radek a Staňa. Výrazně jsme rozšířili počet mladých na této pravidelné mši svaté, místní farníci proto byli povzbuzeni. Večer jsme pak měli adoraci za mládež ve farním kostele v Libině. Po adoraci byla volná zábava už bez otců Radka a Stani, kteří museli odjet do svých farností. Během večerního povídání jsme se hodně nasmáli, takže jsme šli spát sice unavení, zato však s dobrou náladou.

V neděli nás čekalo navázání na letní Antiochii. Ráno jsme jeli na mši svatou do nedaleké Dlouhé Loučky, po níž jsme pozvali místní věřící na posezení na faru u kávy, výborných koláčků, které pro nás upekla obětavá maminka jednoho z bohoslovců, a bábovky, kterou přivezla jedna šikovná "antiošačka".

Tímto posezením jsme navázali na léto, kdy se taková akce konala každou neděli po mši svaté. Místní farníci v této tradici zavedené Antiochií pokračují tak, že takovouto kavárnu pořádají každou první neděli v měsíci. Na posezení s místními farníky bylo o čem povídat a bylo to moc hezké, setkání trvalo asi půl druhé hodiny. Po návratu do Libiny jsme uklidili faru a po obědě jsme se rozjeli do svých domovů.

Na jaře se bude konat další setkání Antiochie, prosebná pouť za působení v létě 2017. Bližší informace se zavčas dozvíte zde na Signálech nebo na antiochia.cz.