Začátkem února se P. Radek a čtyři bohoslovci vydali na odpoledne do Dlouhé Loučky, aby tam prozkoumali místní podmínky a získali první kontakty. S touto malou přípravou bude začátek Antiochie v létě jednodušší, protože se nebude začínat úplně od nuly. Tato příprava byla rozhodně potřebná, jak se dozvíme níže. Zašli jsme na domluvené setkání s učiteli místní základní školy, kteří nás podrobně informovali o počtu dětí ve vesnici, o jejich zájmech a činnostech během školního roku i během prázdnin, ale také o společenském a kulturním životě ve vesnici. Dále jsme zašli na hodinu náboženství, kde bylo sedm dětí a místní farář P. Pavel vyučoval. Se třemi dětmi z náboženství jsme měli čest pořídit fotku.

 

Pak jsme se společně s P. Pavlem vydali na radnici, seznámili se s panem starostou a domluvili se s ním na spolupráci. Pan starosta byl ochotný, bude se s ním dobře spolupracovat. Prošli jsme si také faru, na které budou týmy z jednotlivých turnusů ubytovány. Zázemí na faře je ve srovnání s obvyklými podmínkami na Antiochiích velmi komfortní, nevýhodou ale je, že fara i kostel jsou na okraji (velmi) Dlouhé Loučky. Bude tedy vhodné, aby se akce kvůli dosažitelnosti pro místní konaly poměrně daleko od fary ve středu vesnice.

Na základní školu chodí celkem asi 170 dětí, ale na náboženství jich chodí jen sedm. Na nedělní mši svatou chodí asi 30 starších lidí, neministruje nikdo. Podle vyjádření jedné paní učitelky je vesnice poměrně ateistická. Z toho jde vidět, že ve farnosti je opravdu na čem pracovat. Práce to však vůbec nebude jednoduchá, protože během roku se ve vesnici koná množství kvalitních akcí, takže tam jsou lidé zvyklí na poměrně vysokou úroveň. Hry a další aktivity na Antiochii tedy bude potřeba pečlivě naplánovat a připravit, jinak nejspíš nebudou mít úspěch. Navíc v červenci a na začátku srpna místní děti odjíždějí ve větším množství na tábory a vesnice je tudíž vylidněná a málokdy se dá potkat dítě na ulici.

Turnusy Antiochie v Dlouhé Loučce bude tedy potřeba důkladně připravit jak modlitbou, tak nachystáním kvalitních aktivit. Nejdůležitější bude spolupracovat s Duchem svatým a dát se mu plně k dispozici, aby mohl co nejvíce působit během celé Antiochie.